Вимоги до структури власності у фінансовій компанії та ломбарді

19.02.2021

Вимоги до структури власності у фінансовій компанії та ломбарді

Витяг з проєкту (Закон «Про фінансові послуги та фінансові компанії» №5065 від 15.02.2021 року) яким встановлено вимоги до структури власності у фінансовій компанії та ломбарді

Національним банком розроблено проєкт Закону Про фінансові послуги та фінансові компанії – який має стати основоположними нормативним актом щодо регулювання надання фінансових послуг небанківськими фінансовими компаніями

Витяг з Проєкту Закону 

Стаття 38. Вимоги до структури власності, власників істотної участі та повідомлення про зміну власників істотної участі у фінансовій компанії та ломбарді

1. Структура власності фінансової компанії та ломбарду повинна відповідати вимогам щодо прозорості, а також іншим вимогам, установленим цим Законом, іншими законами України та нормативно-правовими актами Регулятора.

2. Фінансова компанія та ломбард зобов’язані щорічно подавати Регулятору відомості про свою структуру власності, а також повідомляти про всі зміни у своїй структурі власності у порядку, обсязі та строки, встановлені нормативно-правовими актами Регулятора.

Фінансова компанія та ломбард зобов’язані оприлюднювати інформацію про структуру своєї власності та усі зміни до неї в обсязі та порядку, встановлених нормативно-правовими актами Регулятора.

3. Регулятор оприлюднює відомості про структуру власності фінансової компанії (ломбарду) на сторінці офіційного Інтернет-представництва Регулятора. Регулятор має право вживати заходи з метою встановлення відповідності структури власності фінансової компанії та/або ломбарду вимогам законодавства України, у тому числі запитувати інформацію та документи у фінансової компанії та/або ломбарду, їх ключових учасників та власників істотної участі, а також вимагати надання відповідних пояснень.

4. Фінансова компанія та ломбард мають право призначити працівника, відповідального за виконання вимог, визначених у цій статті. Правовий статус, повноваження, підзвітність та підпорядкування такого працівника, а також вимоги до нього визначаються нормативно-правовими актами Регулятора.

5. Порядок здійснення Регулятором контролю за дотриманням вимог щодо структури власності фінансової компанії та ломбарду визначається нормативно-правовими актами Регулятора.

6. Власники істотної участі у фінансовій компанії та ломбарді повинні мати бездоганну ділову репутацію та відповідати іншим вимогам, встановленим нормативно-правовими актами Регулятора.

7. Фінансова компанія або ломбард зобов’язані, у разі, якщо зміни структури власності стосуються набуття або збільшення істотної участі у фінансовій компанії або ломбарді таким чином, що юридична або фізична особа стала володіти або контролювати 10, 25 або 50 і більше відсотків статутного капіталу фінансової компанії або ломбарду чи правом голосу за акціями (частками) у статутному капіталі фінансової компанії або ломбарду та/або незалежно від формального володіння справляти значний вплив або здійснювати контроль на управління або діяльність фінансової компанії або ломбарду, разом з повідомленням Регулятора про зміну структури власності, з метою перевірки відповідності власника істотної участі вимогам законодавства, надати інформацію та документи, встановлені нормативно-правовими актами Регулятора.

Особа, яка має намір передати істотну участь у фінансовій компанії або ломбарді будь-якій іншій особі або зменшити таку участь настільки, що її частка в статутному капіталі фінансової компанії або ломбарду чи право голосу виявиться нижчою від рівнів, визначених абзацом першим цієї частини, або передати контроль над фінансовою компанією або ломбардом іншій особі, зобов’язана повідомити про це Регулятора в порядку, установленому нормативно-правовими актами Регулятора.

Власники істотної участі та ключові учасники фінансової компанії або ломбарду зобов’язані надавати фінансовій компанії (ломбарду) інформацію та документи, необхідні для формування відомостей про структуру власності фінансової компанії або ломбарду та для повідомлення Регулятора, передбаченого цією статтею, у порядку, обсязі та строки, встановлені нормативно-правовими актами Регулятора.

8. Регулятор має право визначати наявність значного впливу та/або контролю над управлінням або діяльністю фінансової компанії та ломбарду та визнавати особу власником істотної участі в фінансовій компанії та ломбарді. Ознаки наявності значного впливу та/або контролю над управлінням або діяльністю фінансової компанії та ломбарду визначаються нормативно-правовими актами Регулятора.

Регулятор, у разі невідповідності власника істотної участі у фінансовій компанії та ломбарді вимогам цього Закону або нормативно-правових актів Регулятора має право визнати структуру власності фінансової компанії та ломбарду такою, що не відповідає вимогам законодавства України, вимагати усунення порушення та тимчасово, до усунення порушення, заборонити власнику істотної участі у фінансовій компанії та ломбарді використання права голосу та застосувати наслідки невідповідності структури власності вимогам законодавства України.