Вимоги до капіталу фінансової компанії та ломбарду

19.02.2021

Вимоги до капіталу фінансової компанії та ломбарду 

Витяг з проєкту (Закон «Про фінансові послуги та фінансові компанії» №5065 від 15.02.2021 року) яким встановлено вимоги до капіталу фінансової компанії та ломбарду 

Національним банком розроблено проєкт Закону Про фінансові послуги та фінансові компанії – який має стати основоположними нормативним актом щодо регулювання надання фінансових послуг небанківськими фінансовими компаніями

Витяг з Проєкту Закону 

Стаття 31. Вимоги до капіталу фінансової компанії та ломбарду

1. Статутний капітал та/або складений капітал (далі в цьому Розділі – статутний капітал) юридичної особи, яка має намір здійснювати діяльність фінансової компанії або діяльність ломбарду (далі – особа-заявник), на дату подання Регулятору заяви про видачу ліцензії на діяльність фінансової компанії або ліцензії на діяльність ломбарду має бути сформований та сплачений у обсязі, який вимагається цим Законом.

Статутний капітал особи-заявника, фінансової компанії та/або ломбарду повинен формуватися та збільшуватись з підтверджених джерел.

Вимоги щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний (складений) капітал особи-заявника, фінансової компанії та/або ломбарду, встановлюються законом. Порядок збільшення статутного капіталу особи-заявника, фінансової компанії та/або ломбарду та порядок підтвердження (перевірки) джерел походження коштів встановлюються нормативно-правовими актами Регулятора.

2. Формування та збільшення статутного капіталу особи-заявника, фінансової компанії та/або ломбарду відбувається виключно в грошовій формі, а кошти розміщуються на банківських рахунках.

Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти – в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях.

3. Мінімальний розмір статутного капіталу особи-заявника не може бути меншим ніж:

  1. 1 мільйон гривень у випадку, якщо особа-заявник має намір здійснювати діяльність ломбарду та надавати виключно фінансову послугу з надання коштів у кредит відповідно до частини 1 статті 28 цього Закону;
  2. 5 п’ять мільйонів гривень у випадку, якщо особа-заявник має намір здійснювати діяльність ломбарду та надавати всі фінансові послуги, передбачені частиною 2 статті 28 цього Закону, або надавати фінансову послугу, передбачену пунктом 1 частини 2 статті 28 цього Закону, в іноземній валюті;
  3. 3 мільйони гривень у випадку, якщо особа-заявник має намір здійснювати діяльність фінансової компанії та надавати лише одну з фінансових послуг, передбачених пунктами 1, 3-6 частини 1 статті 27 цього Закону;
  4. 5 мільйонів гривень у випадку, якщо особа-заявник має намір здійснювати діяльність фінансової компанії та надавати дві та більше фінансових послуг, передбачених пунктами 1, 3-6 частини 1 статті 27 цього Закону, або фінансову послугу, передбачену пунктом 6 частини 1 статті 27 цього Закону, якщо така фінансова послуга надається в іноземній валюті;
  5. 10 мільйонів гривень у випадку, якщо особа-заявник має намір здійснювати діяльність фінансової компанії та надавати фінансову послугу, передбачену пунктом 2 частини 1 статті 27 цього Закону;

4. Мінімальний розмір статутного капіталу особи-заявника на момент її державної реєстрації, повинен бути не меншим від розміру, визначеного законами України з питань регулювання діяльності господарських товариств.

5. Особа-заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії, протягом строку розгляду такої заяви Регулятором, а фінансова компанія або ломбард протягом всього строку дії такої ліцензії зобов’язані підтримувати розмір власного капіталу у розмірі не меншому, ніж встановлений цим Законом розмір статутного капіталу.