ВРУ – зареєстровано проєкт Закону №5065 “Про фінансові послуги та фінансові компанії”

16.02.2021

ВРУ – зареєстровано проєкт Закону №5065 “Про фінансові послуги та фінансові компанії”

ВРУ – зареєстровано проєкт Закону №5065 “Про фінансові послуги та фінансові компанії” – рамковий закон для всіх фінансових послуг в Україні та визначає єдині базові підходи до регулювання й нагляду на всіх ринках фінпослуг та захисту прав споживачів 

Як зазначено на сайті НБУ, – законопроєкт визначає два типи послуг: фінансові послуги та супровідні послуги

До фінансових послуг віднесено: 

 • страхування та перестрахування; 
 • надання коштів у кредит; 
 • залучення коштів, що підлягають поверненню; 
 • фінансовий лізинг; 
 • факторинг; 
 • надання гарантій; 
 • торгівля валютними цінностями; 
 • фінансові платіжні послуги; 
 • послуги на ринках капіталу; 
 • послуги в сфері накопичувального пенсійного забезпечення. 

Для надання фінансових послуг фінансові установи, зокрема ломбарди, кредитні спілки, страховики та фінансові компанії, повинні отримати відповідну ліцензію.

До супровідних послуг належатимуть: 

 • посередницькі послуги (агенти та брокери), а також допоміжні (інформаційні, інкасаторські, бюро кредитних історій). 

Зазначені послуги не підлягають ліцензуванню, але можуть підлягати реєстрації. Їх регулювання буде простішим та гнучкішим порівняно з фінансовими послугами.

Крім цього, впроваджується сучасний підхід до нагляду за роботою ломбардів та фінкомпаній

НБУ наводить наступні чотири основні особливості нових підходів до нагляду: 

 • Пропорційність пруденційних вимог – законом установлюються вимоги до мінімального розміру власного капіталу (від 1 до 10 млн грн залежно від типу установи та надаваних послуг). Для компаній, які надають окремі види послуг, установлюються пруденційні вимоги;
 • Акцентування на нагляді за ринковою поведінкою – під час здійснення нагляду Національний банк робитиме акцент на порядку надання послуг, захисті прав споживачів та дотриманні окремих вимог посадовими особами фінансових компаній;
 • Можливість застосування коригувальних заходів – Національний банк матиме можливість застосування коригувальних заходів, якщо учасник ринку ще не порушив вимоги законодавства, але Національний банк вже бачить певні ризики;
 • Відсутність виключного виду діяльності – Надання фінансових послуг не буде виключним видом діяльності. Компанії зможуть здійснювати іншу господарську діяльність (із відповідними обмеженнями) для повноцінної реалізації своїх бізнес-можливостей.

Законопроєкт змінює підхід до ліцензування, а саме дозволяє відійти від ліцензування окремих видів фінансових послуг, натомість здійснювати комплексне ліцензування виду діяльності фінансової установи одночасно із включенням такої установи до відповідного реєстру. 

Також комплексно врегульовує ключові принципи ліцензування, які практикує Національний банк: прозора структура власності компаній, зрозумілі та законні джерела капіталу, бездоганна ділова репутація та фінансовий стан власників компаній, а також якісне корпоративне управління, співмірне з ризиками, властивими фінансовій установі.


Джерело інформації сайт Національного банку https://bank.gov.ua/ua/news/all/nebankivskiy-finsektor-otrimaye-novi-zakoni-u-parlamenti-zareyestrovano-zakonoproyekt-pro-finansovi-poslugi-ta-finansovi-kompaniyi