ВРУ – «Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (щодо визначення терміну «національні публічні діячі»)»

19.11.2020

В Верховній раді зареєстровано Проект закону (4218 від 13.10.2020), яким пропонується внести зміни до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”

Як зазначено в пояснювальній записці метою законопроєкту є виправлення помилки при прийнятті Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якою пожиттєво національних публічних діячів визначено всіх, хто коли-небуть виконував в Україні визначні публічні функції, до яких застосовуються визначені Законом обмеження

ПРОЄКТ

вноситься народним депутатом України

ВЛАСЕНКОМ С.В. (посв. № 170)

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (щодо визначення терміну «національні публічні діячі»

_____________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. У пункті 37 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 25, ст.171)  після слова «виконували» додатислова: «останній календарний рік».

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України