У Верховній раді зареєстровано проект Закону Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо діяльності Національної комісії з цінних паперів та бірж

03.02.2021

На сайті Верховної ради зареєстровано проект Закону Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо діяльності Національної комісії з цінних паперів та бірж (№4685 від 01.02.2021)

Проєктом Закону України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо діяльності Національної комісії з цінних паперів та бірж» пропонується внесення змін до Податкового кодексу України з метою передбачення зменшення фінансового результату до оподаткування професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків на суму внесків на регулювання, що сплачуватимуться такими професійними учасниками до спеціального фонду Державного бюджету відповідно до Закону України «Про Національну комісію з цінних паперів та бірж», а також передбачено внесення змін у зв’язку зі зміною назви регулятора ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Проєкт вноситься народним депутатом України Д. Гетманцевим та іншими народними депутатами

З А К О Н   У К Р А Ї Н И                       

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо діяльності Національної комісії з цінних паперів та бірж»

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № № 13 – 17, ст. 112 із наступними змінами) такі зміни:

1. У тексті Кодексу слова «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінити словами «Національна комісія з цінних паперів та бірж» у відповідному відмінку.

2. Доповнити Кодекс статтею 140такого змісту:

«Стаття 1401. Різниці, які виникають при сплаті внесків на регулювання

1401.1. Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму внесків на регулювання, що сплачуються платниками податку відповідно до Закону України «Про Національну комісію з цінних паперів та бірж». “.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2021 року, крім пункту 2 розділу I, який набирає чинності з 1 січня 2022 року.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.


Джерело інформації сайт Верховної ради http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70963