Ліцензування діяльності на фінансовий лізинг

Консультуємо з питань отримання фінансовою компанією ліцензії на фінансовий лізинг. Реєстрація лізингової компанії в НБУ та держфінмоніторинг

За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі)

Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об’єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці)

Предметом договору лізингу (далі – предмет лізингу) може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів

Законодавством передбачено надання послуги фінансового лізингу як фінансовою компанією та і лізинговою компанією яка не має статусу фінансової установи, проте має право надавати фінансову послугу – фінансовий лізинг

При цьому, для лізингової компанії та фінансової установи щоб надавати фінансову послугу фінансовий лізинг необхідно отримати ліцензію на фінансовий лізинг

Надання послуги – фінансового лізингу можливо за умови отримання ліцензії на фінансовий лізинг та внесення фінансової установи до державного реєстру фінансових установ/постановки на облік лізингової компанії. 

Фінансова компанія/лізингова компанія повинна бути взята на облік як суб’єкт первинного фінансового моніторингу

Предметом договору лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів

Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об’єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці). Майно, що перебуває в державній або комунальній власності та щодо якого відсутня заборона передачі в користування та/або володіння, може бути передано в лізинг у порядку, встановленому Законом про фінансовий лізинг

Консультуємо з питань процедури отримання ліцензії на фінансовий лізинг, відповідності фінансової компанії/лізингової компанії вимогам щодо структури власності, відповідності її фінансового стану, наявності кваліфікованих кадрів (керівник, головний бухгалтер). Консультуємо щодо відповідності бізнес-плану фінансової компанії/лізингової компанії вимогам законодавства та відповідності організації фінансового моніторингу