Отримання погодження на набуття істотної участі в фінансовій компанії

Консультуємо з питань отримання погодження на набуття істотної участі в фінансовій компанії, юридичний супровід купівлі-продажу фінансових установ

Набуття істотної участі в фінансовій установі (ломбард, лізингова компанія тощо), це – пряме та/або опосередковане набуття однією особою самостійно чи спільно з іншими особами в будь-який спосіб 10 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи або отримання незалежно від формального володіння можливості значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи

Для набуття істотної участі в фінансовій компанії особа повинна отримати погодження на набуття істотної участі і лише потім здійснювати юридичне оформлення корпоративних прав (державна реєстрація частки в статутному капіталі фінансової компанії, ломбарду, лізингової компанії, тощо).

У разі якщо особа набула істотної участі у фінансовій установі без отримання письмового погодження призначається довірена особа, якій передається право брати участь у голосуванні.

Довірена особа зобов’язана під час голосування діяти в інтересах кваліфікованого та зваженого управління фінансовою установою.

При цьому, рішення загальних зборів акціонерів (учасників), прийняті з порушенням вимог законодавства щодо отримання погодження Національного банку, не мають юридичної сили.

Національний банк веде реєстр осіб яким було надано дозвіл на набуття істотної участі в фінансовій компанії, ломбарді, лізинговій установі, та в реєстр осіб у яких такий дозвіл відсутній

Для отримання погодження на набуття істотної участі у фінансовій компанії, ломбарді тощо особа повинна звернутись з пакетом документів до Національного банку

В залежності від статусу заявника на набуття істотної участі (юридична особа, фізична особа, резидент, нерезидент) – законодавством встановлено перелік документів та інформації яку потрібно подавати до Національного банку

За наслідками розгляду заяви та документів, що додаються до неї, НБУ приймає одне з таких рішень:

  • про погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі;
  • про відмову у погодженні набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі

Рішення про погодження або відмову у погодженні набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі приймається Національним банком не пізніше ніж протягом місяця з дати подання всіх документів

Якщо протягом строку розгляду документів Національним банком заяви та відповідних документів у заявника (особи яка звертається з отриманням погодження на набуття істотної участі) сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, він зобов’язаний протягом наступного робочого дня повідомити НБУ про ці зміни

Рішення НБУ про надання погодження на набуття або збільшення істотної участі у фінансовій компанії діє протягом дванадцяти місяців з дати його прийняття

Консультуємо з питань отримання погодження на набутті істотної участі в фінансовій компанії (ломбард, лізингова компанія), інформуємо щодо вимог до структури власності, необхідного фінансового стану особи яка планує отримати погодження її ділової репутації. При необхідності залучаємо аудиторську компанію для аналізу фінансових показників на предмет відповідності вимогам встановленим законодавством. Інформуємо щодо особливостей отримання погодження на юридичних осіб-нерезидентів. Готуємо відповідні документи для подання їх до Національного банку в інтересах клієнта для набуття погодження на істотну участь в фінансовій компанії, ломбарді тощо