Ліцензування факторингової діяльності

Консультуємо з питань отримання ліцензії на надання послуг факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги), створення факторингової компанії

За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов’язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника)

Предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога)

Факторинг в класичному розумінні – фінансування товарів в обороті під відступлення права вимоги (торговий факторинг), що фактично можна охарактеризувати як – фінансовий кредит

В Україні факторинг розвивається як викуп права вимоги

Фактично факторингові компанії виступають компаніями за допомогою яких кредитор та позичальник врегульовують питання заборгованості (факторингова компанія може викупати в банку право вимоги за кредитом з дисконтом в інтересах позичальника)

Національний банк планує запровадити розвиток класичного факторингу (торгове фінансування), а факторинг – як викуп права вимоги з дисконтом виділити як окремий вид діяльності – колекторські послуги

Національний банк декларує спрощення процедури отримання ліцензії на факторингову діяльність

Зокрема, як зазначено на сайті НБУ, – для того, щоб небанківським установам надавати фінансові послуги необхідно пройти подвійну процедуру: внести відомості про компанію до Державного реєстру фінансових установ та отримати ліцензію на надання фінансової послуги

Крім того, на кожну фінансову послугу видається окрема ліцензія Нацкомфінпослуг, а в окремих випадках і Національного банку 

Надання послуг факторингу можливо за умови отримання ліцензії на факторинг (ліцензія на факторинг) та внесення фінансової установи до державного реєстру фінансових установ

Фінансова компанія повинна бути взята на облік як суб’єкт первинного фінансового моніторингу

НБУ планує внормувати нормативи в регулюванні послуги факторинг, запровадивши окремий вид послуг – колекторські послуги (можливо буде запроваджено окремий реєстр колекторських компаній який буде вести Національний банк, відповідно надаючи право здійснювати колекторські послуги)

Фінансова установа, що надає послуги з факторингу, може надавати послуги з пов’язаного з цим ведення обліку грошових вимог, надання поруки за виконання боржником свого обов’язку за грошовими вимогами постачальників товарів (послуг) та пред’явлення до сплати грошових вимог від імені постачальників товарів (послуг) або від свого імені, а також інші послуги, спрямовані на одержання коштів від боржника

Консультуємо з питань процедури отримання ліцензії на факторинг фінансовою компанією, відповідності фінансової компанії вимогам щодо структури власності, відповідності її фінансового стану, наявності кваліфікованих кадрів (керівник, головний бухгалтер). Консультуємо щодо відповідності бізнес-плану фінансової компанії вимогам законодавства та відповідності організації фінансового моніторингу