Ліцензування діяльності надання гарантій та поручительств

Консультуємо з питань отримання фінансовою компанією ліцензії на надання гарантій та ліцензії на надання поручительств

Гарантія є специфічним засобом забезпечення виконання господарських зобов’язань шляхом письмового підтвердження (гарантійного листа) банком, іншою кредитною установою, страховою організацією (банківська гарантія) про задоволення вимог управненої сторони у розмірі повної грошової суми, зазначеної у письмовому підтвердженні, якщо третя особа (зобов’язана сторона) не виконає вказане у ньому певне зобов’язання

У разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого гарантією, гарант (фінансова компанія) зобов’язанасплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов гарантії

Відповідно до статті 4 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», – надання гарантій є фінансовою послугою

Для надання гарантії, як фінансової послуги фінансова компанія повинна отримати ліцензію на фінансову діяльність та бути внесена до державного реєстру фінансових установ

Крім цього, фінансова компанія повинна бути взята на облік, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу

Консультуємо з питань процедури отримання ліцензії на надання гарантій фінансовою компанією, відповідності фінансової компанії вимогам щодо структури власності, відповідності фінансового стану, наявності кваліфікованих кадрів. Інформуємо щодо відповідності бізнес-плану фінансової компанії вимогам законодавства та відповідності організації фінансового моніторингу