Ліцензування діяльності на кредитування

Консультуємо з питань отримання ліцензії на кредитування (ліцензія на надання позик, в тому числі і на умовах фінансового кредиту)

Відповідно до статті 4 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», – надання позик, в тому числі і на умовах фінансового кредиту є фінансовою послугою, що може надаватись небанківською фінансовою установою

За кредитним договором фінансова установа (кредитодавець – фінансова компанія, ломбард тощо) зобов’язується надати грошові кошти (фінансовий кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути фінансовій компанії кредит та сплатити проценти

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості

Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом

Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. 

Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України

Фінансові установи що надають кредити можна умовно розділити на два види. Надання кредитів на які розповсюджується Закон Про споживче кредитування та на які не розповсюджується

Кредитування фінансовою компанією у відповідності до Закону Про споживче кредитування, це надання мікрокредитування

Споживчий кредит (кредит) – грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника

Актуальна фінансова послуга, що реалізується фінансовими компаніями як правило за допомогою надання он-лайн кредитів

Щодо надання кредитів на які не розповсюджується Закон Про споживче кредитування до них застосовуються норми Цивільного законодавства 

Кредитування фізичних та юридичних осіб може здійснювати фінансова компанія, ломбард, кредитна спілка тощо

Надання фінансових кредитів можливо за умови отримання ліцензії на надання кредитів (ліцензія на надання позик, в тому числі на умовах фінансового кредиту) та внесення фінансової установи до державного реєстру фінансових установ. Фінансова компанія повинна бути взята на облік як суб’єкт первинного фінансового моніторингу

Консультуємо з питань процедури отримання ліцензії на кредитування фінансовою компанією, відповідності фінансової компанії вимогам щодо структури власності, відповідності її фінансового стану, наявності кваліфікованих кадрів (керівник, головний бухгалтер). Консультуємо щодо відповідності бізнес-плану фінансової компанії вимогам законодавства та відповідності організації фінансового моніторингу