Фінансовий моніторинг в небанківській фінансовій установі

Консультуємо з питань організації фінансового моніторингу в фінансових установах (правила ведення внутрішнього фінансового моніторингу, інструкції, положення)

Фінансовий моніторинг – сукупність заходів, що вживаються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу. Небанківські фінансові установи віднесено до суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Внутрішні документи з питань фінансового моніторингу повинні містити процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками, а також для запобігання використанню послуг та продуктів суб’єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Фінансова компанія зобов’язана стати на облік у Державній службі фінансового моніторингу, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу та повідомляти про:

  • призначення чи звільнення відповідального працівника;
  • призначення особи, яка тимчасово буде виконувати обов’язки відповідального працівника у разі його відсутності;
  • зміну відомостей про суб’єкта первинного фінансового моніторингу та/або відповідального працівника чи особу, яка тимчасово виконує його обов’язки;
  • припинення та/або поновлення діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу

Забезпечення виконання законодавства про фінансовий моніторинг забезпечується через покладення обов’язків на окремого працівника з числа керівників фінансової установ, або шляхом створення окремого відділу фінансового моніторингу (як окремої структурної одиниці в фінансовій компанії)

Ведення Держфінмоніторингом обліку суб’єктів здійснюється в єдиній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на підставі інформації, поданої та оформленої відповідно до Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

Консультуємо з питаннь розробки правил фінансового моніторингу, програм проведення первинного фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу. взяття на облік у Державній службі фінансового моніторингу, інформування Держфінмоніторинг про призначення/звільнення особи відповідальної за фінансовий моніторинг, зміну відомостей про фінансову компанію та її припинення, тощо