Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та деяких законодавчих актів (щодо забезпечення споживачів (платників) інформацією з електронних розрахункових документів) № 4616 від 21.01.2021

28.01.2021

В Верховній раді зареєстровано Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та деяких законодавчих актів (щодо забезпечення споживачів (платників) інформацією з електронних розрахункових документів) № 4616 від 21.01.2021

Згідно пояснювальної записки до законопроекту, ним вносяться зміни до Законів України:

  • «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо зобов’язання фінансових установ повідомлення клієнтів у письмовій або електронній формі про використання при наданні фінансової послуги персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних;
  • «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо надання права банку-емітента платіжного засобу, яким проводиться розрахунок, при проведенні розрахунку із застосуванням електронного платіжного засобу на отримання від фіскального серверу контролюючого органу електронного розрахункового документа для забезпечення надання такого електронного розрахункового документа та/або доступу до такого електронного розрахункового документа платнику платіжної операції;
  • «Про захист прав споживачів» щодо можливості надання технічного паспорту або будь-якого іншого документу, що його замінює, споживачу із зазначеними в них гарантійного строку в електронній формі.

ПРОЄКТ.  Вноситься народним депутатом України Дубінським О.А. 

ЗАКОН УКРАЇНИ. Про внесення змін до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та деяких законодавчих актів (щодо забезпечення споживачів (платників) інформацією з електронних розрахункових документів)

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

І.         Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 1, ст. 1) частину другу статті 12 доповнити новим пунктом такого змісту: «5) використання при наданні фінансової послуги персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних, зокрема:

а) перелік персональних даних;

б) ціли використанні персональних даних;

в) необхідність отримання згоди від клієнта (суб’єкта персональних даних);

г) форма надання згоди клієнтом (суб’єктом персональних даних) тощо.».

2. У Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 28, ст.205):

1) статтю 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Термін «платник» для цілей цього Закону вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»»;

2) доповнити новими статтями 10-1 та 17-2 такого змісту:

«Стаття 10-1. При проведенні розрахунку із застосуванням електронного платіжного засобу банк-емітент платіжного засобу, яким проведений розрахунок, на запит має право отримати безкоштовно від фіскального серверу контролюючого органу електронний розрахунковий документ встановленої форми з присвоєним фіскальним номером щодо такого електронного розрахункового документу, для забезпечення надання такого електронного розрахункового документу та/або доступу до такого електронного розрахункового документу платнику платіжної операції.

Обробка персональних даних, які містяться в електронних розрахункових документах, що зазначені в абзаці першому цієї статті, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», зокрема, після отримання згоди суб’єкта персональних даних.

Електронні розрахункові документи, зазначені в абзаці першому цієї статті, та/або доступ до таких електронних розрахункових документів забороняється надавати будь-яким іншим особам.

Запит банка-емітента електронного платіжного засобу, яким проведений розрахунок, до контролюючого органу здійснюється в електронній формі із використанням платіжних даних процесингу банку в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Банк-емітент електронного платіжного засобу, яким проведений розрахунок, надає платнику платіжної операції електронний розрахунковий документ встановленої форми та/або доступ до електронного розрахункового документа встановленої форми безкоштовно.»;

«Стаття 17-2. За порушення порядку обробки персональних даних, зазначеного в абзаці першому статті 101 цього Закону, до банка-емітента платіжного засобу, яким проведений розрахунок, застосовується відповідальність згідно законодавства.».

3. У Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 30, ст.379):

1) частину другу статті 7 викласти в наступній редакції:

«2. Гарантійний строк зазначається в технічному паспорті або будь-якому іншому документі, що його замінює. Технічний паспорт або будь-який інший документ, що його замінює, із зазначеними в них гарантійного строку можуть надаватися споживачу в електронній формі.

Інформація в технічному паспорті або будь-якому іншому документі, що його замінює, яка надається споживачеві в електронній формі, повинна відповідати інформації в технічному паспорту або будь-якому іншому документу, що його замінює.»;

2) абзаци перший та другий частини одинадцятої статті 8 викласти в наступній редакції:

«11. Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, – технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу з урахуванням особливостей, зазначених у цій статті. Вимоги споживача щодо товарів, на які встановлений гарантійний строк, розглядаються після пред’явлення споживачем електронного розрахункового документа та технічного паспорта або будь-якого іншого документа, що його замінює, в електронній формі із зазначеними в них гарантійного строку. Вимоги споживача щодо лікарських засобів та виробів медичного призначення розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, а щодо технічно складних побутових товарів – після пред’явлення розрахункового документа (електронного розрахункового документа), передбаченого Законом України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, та технічного паспорта або іншого документа, що його замінює, в тому числі наданих споживачеві в електронній формі, з позначкою про дату продажу.

Під час продажу товару продавець зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу або відтворити на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змогу особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, або надіслати електронний розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти. Під час продажу товарів, на які встановлений гарантійний строк, із застосуванням програмних реєстраторів розрахункових операцій продавець може надати в електронній формі споживачеві технічний паспорт або будь-який інший документ, що його замінює, із зазначенням гарантійного строку.».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.


Джерело інформації сайт Верховної ради http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70859