Проект Закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб

20.11.2020

На сайті Верховної Ради зареєстровано проект Закону №4398 від 18.11.2020 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб


Відповідно до пояснювальної записки до Проекту, – основною метою його  прийняття є підтримка громадян України, які мають невиконані зобов’язання за кредитними договорами в іноземній валюті (валютними кредитами).

У зв’язку з цим завданням законопроекту є захист прав валютних позичальників, котрі брали кредити в іноземній валюті та вимушені до сьогодні їх виплачувати.

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Кодексу України з процедур банкрутства (Голос України від 20.04.2019 – № 77) такі зміни:

1) Пункт четвертий частини сьомої статті 123  виключити.

2) Частину третю статті 132 після слів «…не може перевищувати 30 розмірів мінімальної заробітної плати» доповнити словами «за винятком виключення зі складу ліквідаційної маси майна боржника, що складається з житла, яке є єдиним місцем проживання сім’ї боржника (квартира загальною площею не більше 60 квадратних метрів або житловою площею не більше 13,65 квадратного метра на кожного члена сім’ї боржника чи житловий будинок загальною площею не більше 120 квадратних метрів).».

3) Доповнити пункт 5 Прикінцевих та Перехідних положень абзацом другим такого змісту: «У разі якщо єдиним кредитором в процедурі неплатоспроможності фізичної особи є забезпечений кредитор, а боржник не має інших активів окрім квартири або житлового будинку, що є єдиним місцем проживання сім’ї боржника, що перебувають в іпотеці забезпеченого кредитора, такий боржник має право подати заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, в порядку ст.116 цього Кодексу, без визначення особи арбітражного керуючого, зазначивши, що проект плану реструктуризації має бути погоджений єдиним забезпеченим кредитором в порядку передбаченим цим пунктом Прикінцевих та перехідних положень цього кодексу і в такому випадку Господарський суд затверджує план реструктуризації без застосування ст.126 цього Кодексу, за умови відповідності плану реструктуризації вимогам цього пункту».

Відповідно абзаци 2-15 вважати 3-16.

4) Абзац четвертий пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень після слів «…частково погасив кредит» доповнити словами «(суму основного боргу та нарахованих процентів),».

5) Абзац дванадцятий пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень доповнити реченнями такого змісту:«У разі недостатності доходів боржника для виконання умов реструктуризації та проживання боржника в квартирі, площа якої не перевищує 60 квадратних метрів або житлова площа такої квартири не перевищує 13,65 квадратних метрів на кожного члена сім’ї боржника, або проживання боржника в житловому будинку, площа якого не перевищує 120 квадратних метрів, за рішенням господарського суду може бути встановлена мінімальна сума щомісячного виконання плану реструктуризації. Зобов’язання з доведення недостатності доходів покладається на боржника. Ринкова вартість майна, що знаходиться у власності або у спільній сумісній власності боржника, яке не є забезпеченням за кредитом, що підлягає реструктуризації, та на яке може бути звернення стягнення, вважається для цілей цієї статті доходом боржника.

6) Абзац тринадцятий пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень після слів «…за реструктуризованим зобов’язанням» доповнити словами такого змісту: «на підставі рішення господарського суду, визначеного частиною третьою статті 129 цього Кодексу.».

7) Абзац чотирнадцятий пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень після слів «…суд за клопотанням боржника» доповнити словами «встановлює мінімальну суму щомісячного виконання плану реструктуризації до моменту повного погашення реструктуризованого зобов’язання або переходить до наступної процедури.».

ІІ. Внести до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (Голос України від 21.03.2012 — № 51)  такі зміни:

1) Доповнити статтю 51 частиною 19 такого змісту: «Фонд зобов’язаний не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до публікації оголошення про відкриті торги запропонувати позичальнику погасити заборгованість за сумою не меншою від оціночної вартості активу шляхом направлення повідомлення на адресу позичальника зазначену у кредитному договорі або шляхом оприлюднення інформації про майно (активи), що продаються, у друкованих засобах масової інформації, визначених виконавчою дирекцією Фонду, на веб-сайті банку та офіційному веб-сайті Фонду. Вимоги до змісту та строків оприлюднення інформації про продаж майна банків регламентуються нормативно-правовими актами Фонду. Позичальник має право укласти попередню угоду з Фондом (уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку) про виконання зобов’язань, визначених в письмовому повідомленні Фонду до моменту публічного оголошення про відкриті торги шляхом надсилання письмового повідомлення погасити заборгованість  за сумою не меншою від оціночної вартості активу.».

ІІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.