Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій»

18.12.2020

На сайті Державної служби фінансового моніторингу розміщено проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій»

Порядком передбачено втрату чинності наказом Мінфіну від 28.12.2015 року №1200 «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій», зареєстрованого в Мінюсті 22.01.2016 року №123/28253

Згідно аналітичної записки до Проекту наказу його основною ціллю є посилення ефективності заходів, які вживає Держфінмоніторинг стосовно фінансових операцій, щодо яких є підозри, що такі операції або їх учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення.

Проєкт наказу спрямований на реалізацію вимог статей 23 та 31 Закону.

Проєктом наказу пропонується встановити порядок прийняття та доведення Держфінмоніторингом до відома суб’єктів чи уповноважених осіб Фонду рішень (доручень) про зупинення чи скасування зупинення або забезпечення моніторингу відповідних фінансових операцій та забезпечення виконання їх останніми.


Джерело інформації сайт Держфінмоніторинг https://fiu.gov.ua/pages/zakonodavstvo/reguljatorna-dijalnist/proekti-aktiv/proekt-nakazu-ministerstva-finansiv-ukrajini-pro-zatverdzhennya-poryadku-prijnyattya-derzhavnoyu-sluzhboyu-finansovogo-monitoringu-ukrajini-rishen-doruchen-pro-zupinennya-finansovix-operaczij.html