Перелік документів які подаються для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, ломбарді

19.02.2021

Перелік документів які подаються для отримання погодження істотної участі у фінансовій установі, ломбарді

Для набуття істотної участі в фінансовій компанії, ломбарді – особа повинна отримати погодження на набуття істотної участі і лише потім здійснювати юридичне оформлення корпоративних прав (державна реєстрація частки в статутному капіталі фінансової компанії, ломбарду, лізингової компанії, тощо).

Порядок отримання погодження на набуття істотної участі у фінансовій компанії, ломбарді регламентовано Положенням «Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі» 04.12.2012  № 2531

Наразі НБУ активно працює над новим положенням. До його прийняття необхідно керуватись вищевказаним

Витяг з Положення яким визначено загальний перелік документів які подаються для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, ломбарді

II. Документи, які подаються до Нацкомфінпослуг для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, та порядок їх подання

1. Для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі заявник особисто або через уповноважену ним у встановленому законодавством порядку особу чи орган подає до Нацкомфінпослуг:

1) заяву про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) схематичне зображення ланцюга володіння істотною участю (далі – схематичне зображення), яке повинно містити:

  • інформацію про заявника – фізичну особу (прізвище, ім’я, по батькові заявника – громадянина України згідно з паспортом або повне ім’я фізичної особи – іноземця згідно з його паспортним документом, громадянство фізичної особи, серія та номер паспорта громадянина України або серія та номер паспортного документа іноземця);
  • найменування фінансової установи відповідно до установчого документа та її код за ЄДРПОУ;
  • найменування (відповідно до установчих документів) юридичних осіб, через яких заявником опосередковано набувається володіння істотною участю у фінансовій установі, країна їх реєстрації, код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс;
  • взаємозв’язки між вищезазначеними особами (позначаються за допомогою суцільних ліній зі стрілками, проведених від особи, яка володіє акціями (часткою статутного (складеного) капіталу) певної юридичної особи до такої юридичної особи, поруч з лініями зі стрілками вказується відсоток статутного (складеного) капіталу кожної юридичної особи, яким володіє власник; взаємозв’язки, які виникають у заявника, позначаються пунктирними лініями зі стрілками, проведеними від заявника до особи, яка продає або передає заявнику у інший спосіб право власності на акції (частку статутного (складеного) капіталу) певної юридичної особи).

Якщо фінансова установа володіє акціями (часткою статутного (складеного) капіталу) заявника або юридичної особи, через яку заявником опосередковано здійснюється володіння істотною участю у такій фінансовій установі, на схематичному зображенні також відображаються такі взаємозв’язки (за допомогою суцільних ліній зі стрілками, проведених від фінансової установи до заявника або до юридичної особи, через яку заявником опосередковано здійснюється володіння істотною участю у такій фінансовій установі, поруч з лініями зі стрілками вказується відсоток статутного (складеного) капіталу, яким володіє фінансова установа в заявнику або в юридичній особі, через яку заявником опосередковано здійснюється володіння істотною участю у фінансовій установі).

Зразок схематичного зображення ланцюга володіння істотною участю наведений у додатку 2 до цього Порядку;

3) копію дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, визначених законодавством, засвідчену підписом керівника юридичної особи;

4) документи щодо заявника, визначені пунктом 2 цього розділу (подаються, якщо заявник є юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством України);

5) документи щодо заявника, визначені пунктом 3 цього розділу (подаються, якщо заявник є іноземною юридичною особою);

6) документи щодо заявника, визначені пунктом 4 цього розділу (подаються, якщо заявник є фізичною особою – громадянином України);

7) документи щодо заявника, визначені пунктом 5 цього розділу (подаються, якщо заявник є фізичною особою – іноземцем);

8) документ, визначений абзацом другим підпункту 1 пункту 2 цього розділу, щодо кожної юридичної особи, зареєстрованої згідно із законодавством України, через яку заявник опосередковано набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі (подається за наявності таких осіб у ланцюгу володіння істотною участю);

9) документи, визначені підпунктом 1 пункту 3 цього розділу, щодо кожної іноземної юридичної особи, через яку заявник опосередковано набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі (подається за наявності таких осіб у ланцюгу володіння істотною участю).