НБУ – встановлено додаткові вимоги до банківських договорів для розкриття повної інформації про послуги

28.01.2021

Додаткові вимоги до банківських договорів вносяться постановою Правління Національного банку України від 22 січня 2021 року № 7 “Про затвердження Положення про додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг”

Як зазначено на сайті НБУ, – йдеться про вимоги до договорів про споживчий кредит, вклад (депозит), а також відкриття та ведення поточного рахунку. Зокрема, банки будуть зобов’язані надавати у договорі повний опис послуги: 

  • у договорі вкладу (депозиту) потрібно буде вказувати конкретну дату повернення вкладу та інформацію про наявність у банку права продовжити термін дії вкладу (депозиту) тощо 
  • у договорі споживчого кредиту – перелік та вартість додаткових послуг, умови, за яких можлива зміна процентної ставки чи інших платежів тощо. 
  • текст договору має бути викладений розміром шрифту не менше 11 друкарських пунктів. 

Банкам буде заборонено без інформування споживача змінювати умови договору, а також вимагати від споживача сплатити за ще не отримані за договором послуги тощо

Як зазначає Національний банк, – «головне завдання нових вимог – забезпечити розкриття повної інформації про послуги, права та обов’язки банку та споживача, наслідки невиконання зобов’язань. Це своєю чергою сприятиме розумінню споживачем умов фінпослуги та його поміркованому рішенню про укладення договору»

При цьому, зазначені зміни не стосуються публічної частини договорів приєднання про надання послуг (оферту). Вони поширюються на договори, які безпосередньо підписує споживач, зокрема і на індивідуальну частину договорів приєднання про надання послуг. 

Публічна частина договору приєднання не може протирічити індивідуальній частині договору, до якої встановлено вимоги

НБУ надав три місяці для банків (до 27 квітня 2021 року) для приведення своєї роботи у відповідність та розкриття повної інформації у договорах

Постанова Правління Національного банку України від 22 січня 2021 року № 7


Джерело інформації сайт Національного банку https://bank.gov.ua/ua/news/all/dogovori-bankiv-povinni-mati-rozshireniy-opis-finposlugi-ta-ne-mistiti-nedobrosovisnih-umov–zatverdjeno-novi-vimogi