НБУ – спрощує процедуру отримання пенсій та грошової допомоги через поштових операторів

20.11.2020

Зазначені зміни передбачені Постановою НБУ від 12 листопада 2020 р., №145 “Про внесення змін до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу” 


Як зазначено на сайті Національного банку, – це рішення дозволить операторам поштового зв’язку безперебійно забезпечувати виплати пенсій та грошової допомоги за відсутності автоматизації в їх відділеннях. Водночас українські пенсіонери та інші одержувачі грошової допомоги не відчують жодних незручностей під час ідентифікації та верифікації. 

Постанова НБУ “Про внесення зміни до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу” 

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою вдосконалення порядку здійснення операторами поштового зв’язку фінансового моніторингу Правління Національного банку України постановляє: 

1.Додаток 2 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року No 107, після пункту 33 доповнити новим пунктом 331 такого змісту:
“33-1. Оператор поштового зв’язку в разі проведення виплат пенсій, допомог, субсидій та інших виплат населенню, визначених законодавством України (далі – пенсії/соціальні допомоги), на підставі укладених договорів з органами Пенсійного фонду України, органами праці та соціального захисту населення, відповідними центрами з нарахування та здійснення соціальних виплат, іншими уповноваженими органами нарахування та здійснення соціальних виплат (далі – уповноважений орган), якщо такі виплати здійснюються на суму від 5 тисяч до 30 тисяч гривень, може здійснити ідентифікацію та верифікацію клієнта – фізичної особи (представника клієнта) шляхом звіряння даних пред’явленого клієнтом (представником клієнта) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу клієнта (для представника клієнта також документа, що підтверджує його повноваження), з даними, зазначеними уповноваженим органом у виплатних документах, форма і зміст яких установлені законодавством України (далі – виплатні документи)/даними, зазначеними клієнтом (представником клієнта) у бланку поштового переказу. 

Після звіряння даних оператором поштового зв’язку клієнт (представник клієнта) проставляє свій власноручний підпис із зазначенням дати одержання пенсії/соціальної допомоги, а працівник оператора поштового зв’язку – власноручний підпис у відповідних графах виплатних документів/бланку поштового переказу. 

Оператор поштового зв’язку зобов’язаний зберігати виплатні документи/бланки поштових переказів із проставленими власноручними підписами клієнта (представника клієнта) та датами одержання пенсії/соціальної допомоги або їх копії, засвідчені уповноваженим працівником оператора поштового зв’язку, протягом строків, визначених Законом про ПВК/ФТ.”. 

2. Департаменту фінансового моніторингу (Віталій Черняк) забезпечити розміщення цієї постанови на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України. 

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування

Офіційно опубліковано 13.11.2020. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування