НБУ – розроблено проєкт Антикорупційної програми на 2022–2023 роки

18.11.2021

НБУ – розроблено проєкт Антикорупційної програми на 2022–2023 роки

Як зазначено на сайті НБУ – програма передбачає комплекс заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в Національному банку, забезпечення дотримання його працівниками вимог антикорупційного законодавства, створення додаткових запобіжників вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Також вона містить звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного банку.

проєкт Антикорупційної програми Національного банку України на 2022 – 2023 роки.


Джерело інформації сайт НБУ – https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalnyy-bank-rozrobyv-proyekt-Antykoruptsiynoyi-prohramy-na-2022-2023-roky