НБУ пропонує до обговорення нові правила визначення суми прийнятних активів страховиків

24.12.2020

Зазначені зміни передбачені в проєкті Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика

Як зазначено на сайті Національного банку ключові зміни, які пропонує Національний банк:

По-перше, страхові компанії повинні будуть включати до суми прийнятних активів лише вартість тієї нерухомості, яка підтверджена аудитором. Якщо компанія купує нову нерухомість, переоцінює чи дооцінює вартість майна, то актив вважатиметься прийнятним лише після додаткового підтвердження вартості такого майна звітом про оцінку, рецензією на звіт та звітом аудитора.

Без звіту аудитора до суми прийнятних активів можна буде включити лише 25% від вартості придбаного майна або 25% від розміру дооцінки. Підтвердження вартості не буде потрібно у єдиному випадку: якщо розмір дооцінки чи дооцінок нерухомості упродовж календарного року буде незначним – меншим 10% вартості майна на початок року.

По-друге, страхові компанії не зможуть включати до переліку прийнятних активів земельні ділянки. НБУ пропонує перехідний період, ця зміна запрацює з 30 червня 2021 року.

По-третє, страховики зможуть включати до суми прийнятних активів лише ті цінні папери (у тому числі державні), на які оформлено право власності належним чином. Водночас Національний банк пропонує встановити обмеження: частка акцій, корпоративних та іпотечних облігацій українських емітентів, інвестицій в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 3% від страхових резервів компаній. Ця зміна запрацює з 30 червня 2021 року.

Згідно аналізу проєкту, що додається встановлюються перелік активів, вимог та обмежень до таких активів, перелік активів, які можуть включатися до суми прийнятних активів для виконання кожного окремого нормативу, та порядок визначення таких нормативів, зокрема пропонується вдосконалення норм, що забезпечать розв’язання визначених проблем державного регулювання,а саме: 

  • визначення термінів непростроченої дебіторської заборгованості, прав вимоги до перестраховиків, договору вхідного та договору вихідного перестрахування; 
  • встановлення порядку включення до суми прийнятних активів об’єктів нерухомого майна в разі їх набуття та/або здійснення їх дооцінки/переоцінки;
  • виключення з переліку прийнятних активів земельних ділянок зі  встановленням перехідного періоду для приведення страховиками своєї діяльності у відповідність до вимог проєкту постанови; 
  • віднесення цінних паперів до прийнятних активів, лише якщо право власності на них було зареєстровано відповідно до законодавства; 
  • встановлення загального обмеження на використання акцій та облігацій підприємств українських емітентів, іпотечних облігацій та інвестицій в економіку України за напрямами інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року N1211 (зі змінами), як прийнятних активів для виконання нормативів достатності капіталу, платоспроможності та ризиковості операцій зі встановленням перехідного періоду для приведення страховиками своєї діяльності у відповідність до вимог проєкту постанови. 

Ступінь ефективності цього регуляторного акта оцінюватиметься за результатами аналізу збільшення розміру та якості активів страховиків, визначених статтею 31 Закону України “Про страхування”, та зменшенням дефіциту коштів у страховиків для виконання нормативів платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій 

Проєкт Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика


Джерело інформації сайт Національного банку https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-proponuye-novi-pravila-viznachennya-sumi-priynyatnih-aktiviv-strahovikiv