НБУ – проект Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням учасниками ринку фінансових послуг законодавства про захист прав споживачів фінансових

26.02.2021

НБУ – проект Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням учасниками ринку фінансових послуг законодавства про захист прав споживачів фінансових

Як зазначено на офіційному сайті НБУ – мета документа затвердити прозорий та універсальний підхід до здійснення такого нагляду, виявлення порушень, своєчасного реагування на них та мінімізації ризику порушень у майбутньому

Об’єкти безвиїзного нагляду в межах цього документу – небанківські фінустанови, особи, які не є фінустановами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, посередники на ринках небанківських фінпослуг.

Проєкт Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням учасниками ринку фінансових послуг законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг встановлює наступне:

 1. Національний банк під час здійснення нагляду за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг керується принципами, визначеними у частині першій статті 31 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;
 2. Національний банк та його уповноважені посадові особи у межах компетенції, визначеної частиною 3 статті 21 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, здійснюють нагляд за додержанням учасником ринку фінансових послуг законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг шляхом:
 3. аналізу звернень споживачів фінансових послуг, фізичних осіб поданих особисто або через уповноважену на це іншу особу, звернень юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи, а також скарг та заяв (клопотань) адвокатів в інтересах фізичних та юридичних осіб на предмет додержання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;
 4. аналізу договорів про надання фінансових послуг та інших документів (їх копій), укладених між учасником ринку фінансових послуг та споживачами фінансових послуг або складених/підписаних учасником ринку фінансових послуг, щодо виявлення фактів недотримання вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, включаючи наявність умов, що обмежують та/ або порушують права споживачів фінансових послуг;
 5. аналізу вебсайтів та внутрішніх документів учасника ринку фінансових послуг на предмет додержання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та законодавства про рекламу в сфері фінансових послуг;
 6. надання роз’яснень щодо законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;
 7. здійснення контролю за дотриманням учасником ринку фінансових послуг законодавства України про рекламу (в частині реклами у сфері фінансових послуг);
 8. застосування заходів впливу, штрафних санкцій та/або накладення на посадових осіб учасника ринку фінансових послуг адміністративних стягнень;
 9. перевірки осіб, які надають фінансові послуги щодо додержання ними правил надання фінансових послуг та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;
 10. узагальнення практики застосування законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та публікування на сторінках офіційного Інтернет представництва Національного банку щоквартальних та щорічних оглядів;
 11. надання рекомендацій щодо додержання учасниками ринку фінансових послуг законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;
 12. контролю усунення виявлених порушень та врахування наданих рекомендацій за результатами проведеного нагляду за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;

Національний банк наголошує, що аналогічний порядок здійснення безвиїзного нагляду щодо додержання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг вже працює для банків.


Джерело інформації сайт Національного банку https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-proponuye-viznachiti-poryadok-naglyadu-za-doderjannyam-uchasnikami-rinku-nebankivskih-finansovih-poslug-zakonodavstva-pro-zahist-prav-spojivachiv-finposlug