НБУ – буде вести реєстр осіб яким надано погодження на набуття істотної участі та реєстр осіб яким відмовлено

17.11.2020

Як зазначено на сайті НБУ, – Національний банк працює над підвищенням прозорості небанківського фінансового ринку. Частиною цього процесу є розширення переліку інформації про цей ринок, яка оприлюднюється регулятором 

Так, Національний банк починає публікацію інформації про осіб, які отримали погодження регулятора на набуття істотної участі у фінустанові, а також осіб, яким було відмовлено в цьому, і які відповідно не можуть користуватися правом голосу та брати участь в управлінні такою установою.


Наразі НБУ вже публікує дану інформацію на сторінці сайту 

При цьому, НБУ наголошує, – «для забезпечення прозорості ринку небанківських фінансових послуг Національний банк виявляє осіб, які всупереч вимогам законодавства набули істотну участь у фінансовій установі без отримання письмового погодження регулятора.

Такі особи не мають права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати будь-яким чином участь в управлінні фінансовою установою. Рішення загальних зборів учасників, прийняті за участю таких осіб не мають юридичної сили.

Право брати участь у голосуванні може бути передане довіреній особі, яку призначає Національний банк з числа осіб, запропонованих фінансовою установою, на період до отримання особою погодження від регулятора на набуття істотної участі».

Слід наголосити, що рішення загальних зборів акціонерів (учасників) прийняті без отримання погодження Національного банку, а до 01.07.2020 року – Нацкомфінпослуг, вважаються такими що не мають юридичної сили. Крім того, згідно ПОРЯДКУ погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі (Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 04.12.2012  № 2531):

«У разі виявлення Нацкомфінпослуг факту набуття особою істотної участі у фінансовій установі або збільшення особою своєї істотної участі до рівня, визначеного пунктом 3 розділу I цього Порядку, без отримання письмового погодження Нацкомфінпослуг призначає у двотижневий строк довірену особу, якій передається право брати участь у голосуванні.

Фінансова установа зобов’язана протягом десяти робочих днів з дати виявлення Нацкомфінпослуг факту набуття істотної участі у фінансовій установі або збільшення істотної участі до рівня, визначеного пунктом 3 розділу I цього Порядку, без погодження з Нацкомфінпослуг надіслати до Нацкомфінпослуг пропозиції щодо довіреної особи, якій передається право брати участь у голосуванні.

Довірена особа призначається з числа осіб, запропонованих фінансовою установою, на період до усунення порушення вимоги, визначеної пунктом 3 розділу I цього Порядку.

Довірена особа зобов’язана під час голосування діяти в інтересах кваліфікованого та зваженого управління фінансовою установою.»


Джерело інформації: офіційний сайт НБУ  https://bank.gov.ua