Набула чинності Постанова НБУ Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

14.12.2020

Набула чинності Постанова НБУ Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні 

На сайті Національного банку офіційно оприлюднено Постанову НБУ Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, від 08 грудня 2020 року №155 (офіційно опубліковано 14.12.2020)

Прийняття постанови Правління Національного банку України від 08 грудня 2020 року No 155 “Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” зумовлено необхідністю приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог законодавчих актів України. 

Як зазначено на сайті НБУ, – Національний банк України спрощує фізичним особам – підприємцям ведення касових операцій у національній валюті

Так, Законом України від 14.07.2020 No 786-ІХ унесено зміни до Податкового кодексу України стосовно спрощення роботи фізичних осіб- підприємців, а саме скасовано ведення книги обліку доходів фізичними особами-підприємцями, які будуть вести облік у довільній формі (паперовій або електронній) шляхом помісячного відображення отриманих доходів. 

Законом України від 14.07.2020 No 776-ІХ унесено зміни, зокрема, до Закону України “Про металобрухт”, якими визначено вимоги до оформлення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом. 

Порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків визначено Інструкцією з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року No 29 (зі змінами), до якої постановою Правління Національного банку України від 14.05.2020 No 64 унесено зміни щодо документального оформлення операцій з інкасації коштів. 

Таким чином, норми Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 No 148 (зі змінами) приведено у відповідність до вищезазначених законодавчих актів України. 

Положення Національного банку Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, від 08 грудня 2020 року №155 (офіційно опубліковано 14.12.2020)

Відповідно до статей 7, 15, 33, 40, 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою приведення порядку ведення суб’єктами господарювання касових операцій у національній валюті в Україні у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України постановляє: 

1. Унести до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року No 148 (зі змінами), такі зміни: 

1) підпункти 13, 14, 18 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції: 

“13) книга обліку – касова книга, книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки, книга обліку розрахункових операцій (у разі її використання), книга обліку доходів і витрат; 

14) книга обліку доходів і витрат – документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки. Форма відповідної книги обліку доходів і витрат затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, відповідно до вимог Податкового кодексу України;”; 

“18) оприбуткування готівки – проведення суб’єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі/книзі обліку доходів і витрат/фіскальному звітному чеку/електронному фіскальному звітному чеку/розрахунковій квитанції;”; 

2) в абзаці шостому пункту 11 розділу ІІ слова “(або книгах обліку доходів)” замінити словами “/у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів”; 

3) у розділі ІІI:
пункт 26 доповнити новим абзацом такого змісту: 

“Оформлення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом здійснюється згідно із Законом України “Про металобрухт”.”; 

підпункт 3 пункту 29 викласти в такій редакції:
“3) супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями;”. 

2. Департаменту грошового обігу (Віктор Зайвенко) після офіційного опублікування довести до відома банків України, а банкам – до відома їх клієнтів інформацію про прийняття цієї постанови. 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана. 

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім підпунктів 1, 2 пункту 1, які набирають чинності з 01 січня 2021 року. 


Джерело інформації сайт Національного банку https://bank.gov.ua/ua/news/all/sproscheno-vedennya-kasovih-operatsiy-u-natsionalniy-valyuti