Колекторські компанії повинні до 13 серпня 2021 року подати документи до НБУ для їх реєстрації

06.08.2021

Колекторські компанії повинні до 13 серпня 2021 року подати документи до НБУ для їх реєстрації 

Як зазначено на сайті Національного банку, – компанії, які планують продовжувати надавати послуги із врегулювання заборгованості за споживчими кредитами, необхідно вчасно подати документи для реєстрації, саме до 13 серпня 2021 року

При цьому, фінансові установи які мають ліцензію на факторинг та кредитування подають лише заяву про включення небанківської фінансової установ до реєстру колекторських компаній

НБУ визначає наступні документи які необхідно подати до 13 серпня 2021 року:

  • заяву про включення юридичної особи до реєстру колекторських компаній;
  • анкету з описом бізнес-намірів;
  • анкету щодо політик і внутрішніх положень;
  • відомості про залучених осіб;
  • відомості про структуру власності;
  • документи для ідентифікації;
  • довідки про наявність/відсутність судимості у керівників та власників істотної участі заявника;
  • документ, що підтверджує внесення плати за розгляд пакета документів.

Щоб подати документи, можна скористатися спеціальними формами у форматі Word та Excel, розміщеними на вебсайті НБУ

Національний банк розглядає пакети документів компаній упродовж 30 робочих днів з дня подання повного пакета документів. За результатами розгляду документів Національний банк обов’язково повідомляє заявників про успішну реєстрацію або ж про відмову в реєстрації

У разі відсутності у реєстрі колекторських компаній відомостей про юридичну особу після 14 жовтня 2021 року, кредитодавець чи новий кредитор зобов’язані будуть достроково розірвати договір з такою юридичною особою

Джерело інформації сайт НБУ: https://bank.gov.ua/ua/news/all/kolektorski-kompaniyi-mayut-chas-dlya-reyestratsiyi-do-13-serpnya