Анулювання ліцензії на фінансову діяльність (анулювання ліцензії фінансової компанії, анулювання ліцензії ломбарду)

23.02.2021

Анулювання ліцензії на фінансову діяльність (анулювання ліцензії фінансової компанії, анулювання ліцензії ломбарду)

Витяг з проєкту (Закон «Про фінансові послуги та фінансові компанії» №5065 від 15.02.2021 року) яким встановлено вимоги до капіталу фінансової компанії та ломбарду 

Національним банком розроблено проєкт Закону Про фінансові послуги та фінансові компанії – який має стати основоположними нормативним актом щодо регулювання надання фінансових послуг небанківськими фінансовими компаніями

Витяг з Проєкту Закону 

Анулювання ліцензії – виключення Регулятором з Реєстру запису про право надавача фінансових послуг на здійснення діяльності з надання фінансових послуг

Стаття 48. Анулювання ліцензії та виключення з ліцензії окремого виду фінансових послуг

1. Регулятор приймає рішення про анулювання ліцензії у фінансової компанії та/або ломбарду з наступних підстав:

 1. за письмовою заявою фінансової компанії або ломбарду про анулювання ліцензії;
 2. наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення фінансової компанії та/або ломбарду як юридичної особи;
 3. виявлено, що документи, які було подано фінансовою компанією та/або ломбардом для видачі ліцензії, містять недостовірну інформацію;
 4. визнання фінансової компанії та/або ломбарду банкрутом;
 5. невиконання фінансовою компанією та/або ломбардом розпорядження, рішення Регулятора про усунення виявлених порушень або вимог, встановлених цим законом та нормативно-правовими актами Регулятора, що регулюють умови ліцензування діяльності з надання фінансових послуг;
 6. повторного порушення фінансовою компанією та/або ломбардом вимог, встановлених нормативно-правовими актами Регулятора, що регулюють умови ліцензування діяльності з надання фінансових послуг. Повторним вважається порушення, вчинене протягом року з дня прийняття Регулятором рішення про застосування заходу впливу щодо порушення фінансовою компанією та/або ломбардом вимог, щодо яких було застосовано такий захід впливу;
 7. фінансова компанія та/або ломбард не розпочали провадження діяльності з надання фінансових послуг протягом шести місяців з дати отримання ліцензії;
 8. фінансова компанія та/або ломбард не провадять діяльності з надання фінансових послуг протягом шести місяців поспіль;
 9. невідповідність структури власності фінансової компанії та/або ломбарду вимогам, встановленим законодавством України;
 10. фінансова компанія та/або ломбард не відповідає вимогам до провадження діяльності з надання фінансових послуг, встановлених цим Законом та нормативно-правовими актами Регулятора;
 11. встановлено (виявлено) порушення фінансовою компанією та/або ломбардом законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення після застосування Регулятором до фінансової компанії та/або ломбарду не менше двох заходів впливу за порушення законодавства у цій сфері протягом двох років поспіль;
 12. невідповідність власників істотної участі у фінансовій компанії та/або ломбарді вимогам, установленим законом та нормативно-правовими актами Регулятора, за умови, що така невідповідність не може бути усунена протягом шести місяців з дня її виявлення;
 13. відмова фінансової компанії та/або ломбарду у проведенні перевірки Регулятором, зокрема, недопущення уповноважених осіб Регулятора до здійснення перевірки, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки, відмова в доступі до приміщень, об’єктів, що використовуються при наданні фінансових послуг, або відсутність протягом першого дня перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси фінансової компанії та/або ломбарду на час проведення перевірки;
 14. виявлення двох та більше порушень вимог нормативно-правових актів Регулятора щодо забезпечення реалізації і моніторингу ефективності застосованих Радою національної безпеки та оборони України відповідно до Закону України “Про санкції” спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

2. Регулятор має право в порядку, встановленому статтею 36 цього Закону, виключити окремий вид фінансових послуг з ліцензії фінансової компанії та/або ломбарду з наступних підстав:

1) документи, які було подано фінансовою компанією та/або ломбардом для розширення обсягу ліцензії, містять недостовірну інформацію;

2) невиконання фінансовою компанією та/або ломбардом розпорядження, рішення Регулятора про усунення виявлених порушень або вимог, встановлених цим законом та нормативно-правовими актами Регулятора, що регулюють умови ліцензування діяльності з надання фінансових послуг;

3) фінансова компанія та/або ломбард не розпочала провадження діяльності з надання окремої фінансової послуги протягом шести місяців з дати розширення ліцензії на таку послугу;

4) фінансова компанія та/або ломбард не провадить діяльності з надання окремої фінансової послуги протягом шести місяців поспіль;

5) фінансова компанія та/або ломбард не відповідає вимогам до провадження діяльності з надання окремої фінансової послуги, встановлених цим Законом та нормативно-правовими актами Регулятора.

3. Порядок анулювання ліцензії чи виключення з ліцензії окремої фінансової послуги визначається нормативно-правовими актами Регулятора.

Анулювання ліцензії на здійснення валютних операцій здійснюється в порядку, визначеному Законом України “Про валюту і валютні операції”.

Копія рішення про анулювання ліцензії чи виключення з ліцензії окремої фінансової послуги в письмовій формі (в паперовій формі або у формі електронного документа відповідно до вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”) надсилається фінансовій компанії та/або ломбарду протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

4. З дати, зазначеної у рішенні Регулятора про анулювання ліцензії чи виключення з ліцензії окремої фінансової послуги, але не раніше наступного робочого дня після дня прийняття такого рішення, фінансова компанія та/або ломбард не мають права здійснювати діяльність з надання фінансових послуг чи виключеного з ліцензії виду фінансової послуги (в тому числі укладати нові договори з надання відповідного виду фінансових послуг та/або продовжувати строк дії укладених договорів з надання таких фінансових послуг та/або збільшувати розмір зобов’язань за укладеними договорами з надання таких фінансових послуг). Зобов’язання за раніше укладеними договорами про надання такої фінансової послуги виконуються сторонами в повному обсязі до моменту виконання договору.

5. Юридична особа, ліцензію якої було анульовано згідно з цією статтею, протягом десяти робочих днів з дня отримання від Регулятора рішення про анулювання ліцензії зобов’язана звернутися до державного реєстратора для державної реєстрації змін до відомостей про таку особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та змін до її установчих документів щодо зміни найменування та виключення з нього слів, які свідчать або можуть свідчити про наявність у юридичної особи статусу фінансової установи чи наявності ліцензії на діяльність з надання фінансових послуг, змінити види економічної діяльності та виключити з них ті, що мають відношення до діяльності фінансової компанії або ломбарду.

6. У разі невиконання юридичною особою, ліцензію якої було анульовано згідно з цією статтею, вимог частини п’ятої цієї статті Регулятор має право звернутись з позовом про ліквідацію такої особи у встановленому законом порядку.