Проект Закону Про страхування №5315 від 29.03.2021

05.04.2021

Проект Закону Про страхування №5315 від 29.03.2021

Метою законопроекту є оновлення відносин у сфері страхування, загальних правових засад здійснення діяльності зі страхування, а також визначення повноважень Національного банку України із здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю страховиків відповідно до кращих міжнародних практик, що дозволить забезпечити функціонування ефективного ринку страхових послуг як невід’ємної частини економіки України та належний рівень захищеності клієнтів.

Необхідність прийняття проекту, обґрунтовується тим, що чинний Закон України “Про страхування” був прийнятий 25 років тому, відповідно, його положення не враховують останні тенденції розвитку світової фінансової інфраструктури, а закладені в ньому підходи до регулювання потребують осучаснення, уніфікації норм та створення однорідного регуляторного середовища. 

ПРОЕКТ вноситься народними депутатами України Гетманцевим Д.О., Аллахвердієвою І.В. та іншими народними депутатами України


Джерело інформації сайт Верховної ради http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71544