21.09.2021 НБУ –вимоги до діяльності страхових посередників розпочинається громадське обговорення

21.09.2021

21.09.2021 НБУ –вимоги до діяльності страхових посередників – розпочинається громадське обговорення

Як зазначено на сайті НБУ – Національний банк України пропонує для обговорення проєкт постанови “Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, розробленої на виконання вимог Закону України “Про страхування”.

НБУ наголошує, що Положення суттєво вдосконалює процедури регулювання посередницької діяльності у сфері страхування та перестрахування, визначаючи:

  • порядок реєстрації страхових та/або перестрахових брокерів-резидентів;
  • порядок повідомлення страховими та/або перестраховими брокерами-нерезидентами, включаючи постійні представництва таких брокерів, про намір здійснювати діяльність на території України;
  • перелік посередницьких послуг у страхуванні та перестрахуванні;
  • вимоги до професійної придатності брокерів-резидентів, які є фізичними особами-підприємцями, керівників брокерів-резидентів, які є юридичними особами;
  • порядок та вимоги здійснення посередницької діяльності з укладання договорів страхування (перестрахування) зі страховиками-нерезидентами;
  • порядок припинення здійснення посередницької діяльності страхового та/або перестрахового брокера у сфері страхування та перестрахування.

Положенням передбачається зобов’язання брокерів, включених до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, повідомляти Національний банк про призначення керівників та проходження ними навчання. Здійснюючи діяльність, такі брокери повинні мати власний вебсайт у мережі Інтернет, а брокери‒юридичні особи зобов’язані мати окремі поточні рахунки в банківських установах для здійснення власної господарської діяльності та для здійснення операцій із страхувальниками (перестрахувальниками).

Положенням скасовується зобов’язання брокерів подавати звітність до Національного банку.


Джерело інформації сайт НБУ – https://bank.gov.ua/ua/news/all/novi-vimogi-do-diyalnosti-strahovih-poserednikiv–startuye-gromadske-obgovorennya