21.09.2021 – зареєстровано проект закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті

27.09.2021

21.09.2021 – зареєстровано проект закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті

Основною метою прийняття Закону є продовження мораторію на примусове відчуження (звернення стягнення) на єдине житло позичальників (майнових поручителів, поручителів), заставлене як забезпечення виконання зобов’язань позичальників за валютними кредитами до набрання чинності законом, який врегульовує питання особливостей здійснення реструктуризації за кредитами в іноземній валюті, наданими кредитними установами – резидентами України фізичним особам, порядок погашення заборгованості позичальників за такими кредитами та особливості звернення стягнення на предмети забезпечення за такими кредитами, порядок погашення (урахування) курсової різниці, що виникає у бухгалтерському та/або податковому обліку кредиторів та позичальників, а також порядок нарахування/списання пені та штрафів внаслідок прострочення виконання зобов’язань позичальників за такими кредитами

Проект вноситься народним депутатом України Леоновим О.О.

(посв.№336)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті

Верховна Рада України постановляє:

1.   У  Законі України “Про споживче кредитування”  (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 1, “Прикінцеві та перехідні положення”):

1. Пункт 2 викласти у наступній редакції: «Дія цього Закону поширюється на договори про споживчий кредит, наданий у національній валюті – гривні».

2. Пункт 7   – виключити.

3. У Законі України “Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті” (Відомості Верховної Ради України,  пункт 2 Прикінцевих положень викласти в наступній редакції: «Продовжити дію Закону до прийняття спеціального Закону щодо реструктуризації споживчих кредитів в іноземній валюті», але  не більше ніж на рік з дня його опублікування.»

Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

3. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України                                      Разумков Д.О. 


Джерело інформації сайт Верховної ради – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72803