20.10.21 НБУ – впродовж дев’яти місяців 2021 року застосував 313 заходів впливу до учасників ринку небанківських фінансових послуг 

22.10.2021

20.10.21 НБУ – впродовж дев’яти місяців 2021 року застосував 313 заходів впливу до учасників ринку небанківських фінансових послуг 

Як зазначено на сайті НБУ Національний банк України впродовж дев’яти місяців 2021 року за результатами безвиїзного нагляду за порушення вимог регулятора застосував 313 заходів впливу до учасників ринку небанківських фінансових послуг – страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців.

Штрафні санкції як захід впливу найчастіше застосовувалися до страхових компаній та кредитних спілок – було оштрафовано 53 страховики та 16 кредитних спілок. 

Тимчасове зупинення ліцензій на надання фінансових послуг більшою мірою застосовувався до фінансових компаній (ліцензії було зупинено 38 фінкомпаніям, 26 страховикам, 25 ломбардам, 18 кредитним спілкам та 4 лізингодавцям.

Анулювання ліцензій застосовано до 30 фінансових компаній, однієї страхової компанії, 10 кредитних спілок, 13 ломбардів та трьох лізингодавців. 

НБУ наголошує, що за результатами безвиїзного нагляду досить поширеним став такий захід впливу, як зобов’язання усунути виявлені порушення. Національний банк застосував його до 35 кредитних спілок, 29 страхових компаній, семи фінансових компаній та п’яти ломбардів. 

Запровадження тимчасової адміністрації до учасників ринку небанківських фінансових послуг не застосовувалось


Джерело інформації сайт НБУ https://bank.gov.ua/ua/news/all/ponad-300-zahodiv-vplivu–zastosovano-do-uchasnikiv-rinku-nebankivskih-finposlug-za-devyat-misyatsiv-2021-roku