03.03.2021 – зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (5198 від 03.03.2021)

11.03.2021

03.03.2021 – зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (5198 від 03.03.2021)

Відповідно до пояснювальної записки до проекту його розроблено з метою усунення правової колізії при розрахунках розміру страхової виплати за шкоду, заподіяну майну, життю та здоров’ю внаслідок ДТП

Зокрема, пропонується внести зміни в статтю 9 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» з метою однозначного тлумачення при розрахунках виплати страхових відшкодувань.

При розробленні проекту за основу взято Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 538 від 09.04.2019 року, де страхові суми за внутрішніми договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності встановлено у розмірі:

  • за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю – 260 тис. грн. на одного потерпілого;
  • за шкоду, заподіяну майну потерпілих – 130 тис. грн. на одного потерпілого.

Враховуючи, що два роки ці суми не переглядалися, варто врахувати індекс інфляції та ріст мінімальної заробітної плати. Таким чином вважаємо за справедливе встановити розмір страхової суми за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих – 60 мінімальних заробітних плат, а за шкоду заподіяну майну потерпілих – 30 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку на одного потерпілого.

ПРОЄКТ

вноситься народними депутатами України

Наливайченком В.О.

Цимбалюком М.М.

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. У статті 9 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 1, ст.1):

1. Абзац перший пункту 9.2 статті 9 викласти в наступній редакції:

“Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну майну потерпілих, становить 30 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку на одного потерпілого.”.

2. Пункт 9.3 статті 9 викласти в наступній редакції:

“Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих, становить 60 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку на одного потерпілого.”.

3.Пункт 9.5 статті 9 вилучити.

ІІ. 

1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку як правонаступникам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг невідкладно:

Привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

Забезпечити перерахунок страхових виплат відповідно до норм цього Закону.


Джерело інформації сайт Верховної ради http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71298