02.09.2021 зареєстровано Проект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення іпотеки після спливу строку позовної давності (5883)

27.09.2021

02.09.2021 зареєстровано Проект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення іпотеки після спливу строку позовної давності (5883)

Згідно пояснювальної записки до проекту ним передбачено внесення змін до статті 267 Цивільного кодексу України та статті 17 Закону України «Про іпотеку».

Пропонується встановити, що підставою для припинення іпотеки є сплив строку позовної давності за вимогою про стягнення заборгованості та вимогою про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Змінами до Цивільного кодексу передбачено, шо кредитор, не має права вчиняти односторонні дії, спрямовані на реалізацію свого права звернення стягнення на заставлене майно у позасудовому порядку, зарахування зустрічних вимог, притримання, тощо, після спливу строку позовної давності, встановленого для судового захисту такого права

Проект вноситься народними депутатами України П.Фроловим (122) та іншими

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення іпотеки після спливу строку позовної давності 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 267 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356, із наступними змінами) доповнити новою частиною шостою такого змісту:

«6. Кредитор (заставодержатель), не має права вчиняти односторонні дії, спрямовані на реалізацію свого права звернення стягнення на заставлене майно у позасудовому порядку, зарахування зустрічних вимог, притримання, тощо, після спливу строку позовної давності, встановленого для судового захисту такого права.».

2. Частину першу статті 17 Закону України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 38, ст.313, із наступними змінамипісля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

«спливу строку позовної давності за вимогою про стягнення заборгованості та вимогою про звернення стягнення на предмет іпотеки;».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.


Джерело інформації сайт Верховної ради – http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72673