02.03.2021 зареєстровано Проект Закону щодо внесення змін до Закону «Про валюту і валютні операції» у зв’язку із запровадження добровільного декларування фізичними особами

02.03.2021

02.03.2021 зареєстровано Проект Закону щодо внесення змін до Закону «Про валюту і валютні операції» у зв’язку із запровадження добровільного декларування фізичними особами

Ініціатор внесення Проекту Закону України “Про внесення зміни до статті 16 Закону України “Про валюту і валютні операції” у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету” (№5155 від 25.02.2021) – виступає Президент України 

Як зазначено у пояснювальній записці до Проекту він розроблений з необхідністю виконання вимог Закону України “Про валюту і валютні операції” та запровадженням подальших кроків у боротьбі з розмиванням податкової бази і переміщенням прибутків за кордон. Проектом пропонується провести кампанію з добровільного одноразового (спеціального) декларування активів фізичних осіб із наданням державних гарантій у частині звільнення декларантів від адміністративної та кримінальної відповідальності за несплату податків і зборів з доходів, що стали джерелом походження таких активів, та/або їх недекларування в порушення податкового та валютного законодавства за умови сплати збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування. 

У зв’язку з цим виникла необхідність врегулювання у валютному законодавстві питання щодо звільнення декларантів від відповідальності за порушення ними валютного законодавства щодо відповідних об’єктів декларування.

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 16 Закону України “Про валюту і валютні операції” у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету

_______________________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І.  В абзаці першому частини восьмої статті 16 Закону України “Про валюту і валютні операції” (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 30, ст. 239) слова “суб’єкти валютних операцій” замінити словами і цифрами “суб’єкти валютних операцій (крім фізичних осіб, які подали одноразову (спеціальну) добровільну декларацію відповідно до підрозділу 9-4 “Особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб” розділу XX Податкового кодексу України)”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк із дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Джерело інформації сайт Верховної ради http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71233